èSBé Simon Beilsma

Profiel Simon Beilsma

Ik ben geboren in 1948, opgegroeid op het Zeeuwse platteland en in 1964 na mijn middelbare schoolopleiding vertrokken naar Ede, om daar een HBO-opleiding te volgen aan CHLS.

Op 1 oktober 1967 begon ik mijn loopbaan bij de Raiffeisenbank in Voorst als jongste bediende. Via de boekhouding kwam ik terecht aan de balie.

In 1969 verhuisde ik terug naar Zeeland. Ik ging in dezelfde functie werken bij de toenmalige Raiffeisenbank Zierikzee en Omgeving. In 1972 werd ik benoemd tot kantoorbeheerder van het bijkantoor in Nieuwerkerk. In dat jaar trouwde ik met Gerry en we woonden tot 1979 boven de bank. In 1977 werd onze zoon Ronald geboren. In 1982 werd ik benoemd tot Hoofd Kas en Kantoren bij de inmiddels tot Rabobank omgedoopte bank in Zierikzee. Vanaf die tijd werkte ik op het hoofdkantoor in Zierikzee, vanaf 1986 als Hoofd Particulieren.

In 1996 werd ik, na een fusie met de Rabobank Schouwen, benoemd tot Hoofd Vestigingen van de Rabobank Schouwen-Zierikzee. Na een reorganisatie in 1998 werd ik teamleider Cliënten Advies, later teamleider van een nieuw op te zetten Commerciële Binnendienst.

In 2001 maakte ik een overstap naar de Commerciële Binnendienst Financieel Advies, waar ik bleef tot de fusie met de Rabobank Oost-Duiveland in 2003. Na deze fusie werd ik benoemd tot managementassistent van de algemeen directeur, met aandachtsgebied Personeelszaken.

Vooruitlopend op de fusie tussen de Rabobanken Schouwen-Duiveland, Tholen en Beveland maakte ik sinds juni 2007 deel uit van het HR-team van deze drie banken. Ik werkte in de binnendienst op locatie Heinkenszand en hield me vooral bezig met administratieve zaken rondom in-, door- en uitstroom van personeel, alsmede de salarisadministratie.

Op 1 oktober 2007 kreeg ik een gouden speld ter gelegenheid van mijn 40-jarig dienstverband bij de Rabobank. Medio december 2008 heb ik mijn loopbaan bij de Rabobank beëindigd en ben ik vervroegd met pensioen gegaan.

Belangstelling voor fiscale zaken kreeg ik pas echt op het moment dat we een aangepaste woning gingen bouwen in Nieuwerkerk (1983) en ik daarnaast in mijn werk regelmatig te maken kreeg met de fiscale aspecten van de aankoop van een eigen huis. Via schriftelijke cursussen bij het LOI en een interne opleiding, georganiseerd door De Unie, heb ik me steeds verder in deze materie bekwaamd. Bij de afdeling Financieel Advies kreeg ik vooral te maken met de fiscale aspecten van lijfrente- en kapitaalverzekeringen. Het verzorgen van belastingaangiftes doe ik nu ongeveer 20 jaar, voornamelijk voor particulieren en kleine zelfstandigen.

Voor de kerk verzorg ik op vrijwillige basis al ruim 30 jaar de financiële administratie: eerst voor de Gereformeerde Kerk, later voor de Samen op Weg Gemeente Duiveland en sinds 2005 voor de Protestantse Gemeente in Nieuwerkerk (PKN). Onder andere hiervoor ben ik op 5 november 2006 benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Naast de administratie van de kerk verzorg ik ook de boekhouding van een aantal (kleine) zelfstandigen en ben ik administrateur van een aantal stichtingen.

Naast al deze werkzaamheden probeer ik nog tijd te vinden voor een andere grote hobby: fietsen. Met één van mijn fietsmaatjes kunt u mij regelmatig tegenkomen in verschillende bosrijke regio’s in het Brabantse land. In 2011 heb ik ruim 13.000 kilometer gefietst en daarmee ruim € 10.000 ingezameld voor het onderhoud van de Johanneskerk te Nieuwerkerk. Zie Simons Fietsplan.